Home
Niet vergeten...
nlende

Met pijn in het hart heeft de organisatie van Middelburg VÓLkoren besloten om het festival van 6 en 7 juni a.s. te annuleren.

Het Corona-virus houdt ons allemaal in de greep en de zorgen over de gezondheid, maatschappelijke en economische gevolgen zijn elke dag nieuws. De overheid treft allerlei maatregelen om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen, zodat de gezondheidszorg gegarandeerd kan blijven. Afgelopen week zijn de richtlijnen nog verder aangescherpt. Dit geeft duidelijkheid tot 6 april 2020. Wat er daarna gebeurt kan niemand voorspellen.

Zelfs als er op 6 april besloten wordt dat de maatregelen afgezwakt worden blijft het nog onzeker wanneer grote groepen mensen weer toegelaten worden tot evenementen.

De organisatie van Middelburg VÓLkoren voelt deze druk en verantwoordelijkheid ook. Om op financieel en organisatorisch vlak de risico’s in te perken, annuleren we ons evenement.

 

We hopen in september een nieuwe editie te kunnen starten met een nieuwe inschrijving, nieuwe loting en hernieuwd enthousiasme!

Alle deelnemende koren en wachtlijst koren worden op de hoogte gesteld en we hopen iedereen volgend jaar weer in het stadshart van Middelburg te horen zingen, te zien genieten in goede gezondheid.

 

Voor vragen: Thea Landman secretaris Middelburg VÓLkoren 06 38127568

 

 

Een greep uit reacties van koren; daar voelen wij ons, als organisatie, enorm door gesteund!

 

 

 

 

Middelburg VÓLkoren

Het grootste en leukste koorfestival van Zeeland en omstreken!

Een zangfestijn voor jong en oud, waarin niks moet en alles kan.

Op een groot aantal locaties in het historische hart van Middelburg treden koren, zanggroepen en ensembles op uit de regio en ver daarbuiten - het publiek heeft vrij toegang.

Daar moet je geweest zijn, daar moet je hebben gezongen...

Middelburg VOLkoren vindt in de regel plaats in het eerste weekend van de maand juni.

 

 

 

Wij werken samen met de Kunst-en Cultuurroute Middelburg.logoKCRM

Sinds september 2012 hebben we de status van Culturele ANBI.ANBI

 


U kunt ons financieel steunen met een gift via rekeningnummer
NL11 RABO 0104845120 t.n.v. St Middelburg Volkoren.