Het grootste en leukste koorfestival
in Zuid-West Nederland

 facebook  instagram57

 


Inschrijfgeld


Het inschrijfgeld voor de Middelburg VÓLkoren is € 1,50 per deelnemend koorlid. Het inschrijfgeld is verschuldigd als het ingeschreven koor een bericht van voorlopige plaatsing heeft ontvangen.

De inschrijving en plaatsing worden pas definitief als het inschrijfgeld op de bankrekening van Stichting Middelburg VÓLkoren (NL11 RABO 0104 8451 20 o.v.v. koornummer, koornaam en aantal deelnemende koorleden) is ontvangen.

Als een koor niet binnen 14 dagen na bericht van plaatsing het verschuldigde inschrijfgeld heeft voldaan, vervalt de inschrijving en voorlopige plaatsing.
Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald in de volgende gevallen:

• als een koor zich terugtrekt of;
• als het koor met minder koorleden komt of;
• als het koor niet komt opdagen.
 
Het bestuur kan in zeer uitzonderlijke gevallen een afwijkend besluit nemen.