Inschrijfgeld
Niet vergeten...

 

Middelburg VÓLkoren is dringend op zoek naar een voorzitter!

 

 


Inschrijfgeld 2022


De met de editie 2020 ingevoerde inschrijf(geld)regeling wordt iets gewijzigd en luidt als volgt:

Het inschrijfgeld voor de Middelburg VÓLkoren editie van 2022 is € 1,50 per deelnemend koorlid. Het inschrijfgeld is verschuldigd als het ingeschreven koor een bericht van voorlopige plaatsing heeft ontvangen.

De inschrijving en plaatsing worden pas definitief als het inschrijfgeld op de bankrekening van
Stichting Middelburg VÓLkoren (NL11 RABO 0104 8451 20 o.v.v. naam koor en aantal deelnemende koorleden) is ontvangen.

Als een koor niet binnen 14 dagen na bericht van plaatsing het verschuldigde inschrijfgeld heeft voldaan, vervalt de inschrijving en voorlopige plaatsing.
Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald in de volgende gevallen:

• als een koor zich terugtrekt of;
• als het koor met minder koorleden komt of;
• als het koor niet komt opdagen.
 
Het bestuur kan in zeer uitzonderlijke gevallen een afwijkend besluit nemen.