Reglement loting
nlenfrdees

Lotingssysteem Middelburg VÓLkoren:

1. bij aanmelding worden geen eisen aan koren gesteld;

2. de aanmeldingstermijn sluit op 30 november 24.00 uur van het jaar voorafgaande aan de bedoelde editie van Middelburg VÓLkoren;

3. ieder koor dat zich inschrijft, geeft aan in welke categorie het wenst te worden ingeschreven;

4. ieder koor dat zich tijdig inschrijft, loot mee;

5. via loting worden voor beide dagen 30 plaatsen toebedeeld naar rato van het aantal aanmeldingen per categorie;

6. hierna wordt per categorie nog één Zeeuws koor toegevoegd;

7. hier bovenop wijst de werkgroep per middag nog vier uitgelote koren aan die in aanmerking komen voor een wild card. Belangrijkste criterium bij de toewijzing is dat het koor een toegevoegde waarde heeft voor het festival.  Een koor kan nooit twee achtereenvolgende jaren een wild card ontvangen;

8. de loting vindt begin december plaats, maar wordt pas in januari aan de koren meegedeeld, nadat de zangschema’s in concept gereed zijn;

9. in december stellen de secretarissen de zangschema’s op; eventuele lege plekken in hun rooster vullen ze aan met koren van de wachtlijst;

10. half januari horen de koren of en waar ze zijn geplaatst;

11. deze plaatsing is voorlopig en wordt pas definitief na het storten van een borgsom van € 100; deze borgsom wordt na het festival onmiddellijk teruggestort naar alle koren die deelgenomen hebben;

12. wanneer in het vervolg van het voorbereidingstraject meer plaatsen beschikbaar blijken of ingelote koren zich terugtrekken, komen de uitgelote koren in volgorde van loting in aanmerking (ook dit naar rato van het aantal aanmeldingen per categorie);

13. wanneer een koor, dat niet in aanmerking is gekomen voor deelname, zich het volgende jaar weer aanmeldt, krijgt het een dubbele kans bij de loting; een koor dat twee opeenvolgende jaren wordt uitgeloot, loot in het derde jaar drie keer mee, enz;

14. in alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de werkgroep.