Het grootste en leukste koorfestival
in Zuid-West Nederland

 facebook  instagram57

Veiligheid

Veiligheid Middelburg VÓLkoren festival


Zoals bij alle grotere festivals speelt ook bij ons festival het aspect veiligheid een steeds grotere rol.
Ook dit jaar hebben wij op dit terrein weer een stap voorwaarts gezet.
In samenwerking met de gemeente en hulpdiensten hebben we het Veiligheidsplan geüpdatet met onder meer mogelijke Corona-maatregelen.
In het Veiligheidsplan staat wat er moet gebeuren als zich ergens een calamiteit voordoet.
Dit kan klein zijn, of groot. Allerlei denkbare zaken zijn benoemd.
Het kan gebeuren in een binnenlocatie of op een plein. Of op straat...
Met iedereen die een rol speelt bij ons festival, zoals de gastmensen en de vele vrijwilligers, maar ook met de hulpdiensten zoals politie, brandweer, EHBO, beveiligers e.d. is nu duidelijk afgebakend wat eenieder moet doen. En vooral ook wat men niet moet doen. In het Veiligheidsplan staat dit allemaal beschreven. Het veiligheidsplan zal na afloop van het festival worden geëvalueerd en naar aanleiding van de bevindingen zal het plan weer worden aangepast.


Het Veiligheidsplan 2022 van Stichting Middelburg VÓLkoren treft u hieronder aan.