Veiligheid
Niet vergeten...

Veiligheid Middelburg VÓLkoren festival

Zoals bij alle grotere festivals speelt ook bij ons festival het aspect veiligheid een steeds grotere rol.
Dit jaar hebben wij op dit terrein een grote stap gezet.
In samenwerking met de gemeente en hulpdiensten hebben we een Veiligheidsplan geschreven.
Daarin staat wat er moet gebeuren als zich ergens een calamiteit voordoet.
Dit kan klein zijn, of groot. Allerlei denkbare zaken zijn benoemd.
Het kan gebeuren in een binnenlocatie of op een plein. Of op straat...
Met iedereen die een rol speelt bij ons festival, maar ook met de hulpdiensten zoals politie, brandweer, EHBO, beveiligers e.d. is nu duidelijk afgebakend wat een ieder moet doen. En vooral ook wat men niet moet doen. In het Veiligheidsplan staat dit allemaal beschreven. Het veiligheidsplan zal na afloop van het festival 2019 worden geëvalueerd en naar aanleiding van de bevindingen zal het plan worden aangepast.

Het Veiligheidsplan 2019 van Stichting Middelburg VÓLkoren treft u hieronder aan.

 
Bewaar het bestand Veiligheidsplan MVK 2019 webversie.pdfVeiligheidsplan MVK 2019 webversie.pdf3557 kB995 Downloads