Het grootste en leukste koorfestival
in Zuid-West Nederland

 facebook  instagram57

Brugs Vocaal Ensemble

Brugs Vocaal Ensemble
Brugs Vocaal Ensemble
24
Tony Venneman
Ja
Nee
Brugge
België
Het Brugs Vocaal Ensemble (BVE) werd bijna 40 jaar geleden opgericht door de stichter-dirigent, Tony Venneman. Met uitzondering van enkelen, waren alle oprichters Bruggelingen. Velen hadden al aanzienlijke koorervaring opgedaan in hun ‘vorige leven’, waardoor het jonge ensemble in een zeer korte tijd klaar was om verschillende optredens te verzorgen.

Dit bleef niet onopgemerkt. Mede dankzij de muzikale invloed van onze dirigent, die zich uitstrekte tot over de Zeeuwse grens, voegden enkele prachtige stemmen uit de Nederlandse Polders zich bij ons koor. Zo werd het Brugs Vocaal Ensemble, met zijn grensoverschrijdende samenwerking, een bekende naam!

Het repertoire van het Brugs Vocaal Ensemble is buitengewoon gevarieerd en varieert van renaissancemuziek tot muziek uit de vorige eeuw. We voeren ook regelmatig prachtige hedendaagse klassieke muziek uit.
Zaterdag 1 juni
Klassiek