Het grootste en leukste koorfestival
in Zuid-West Nederland

 facebook  instagram57

Projectkoor Marnixkerk

Projectkoor Marnixkerk
Projectkoor Marnixkerk
25
Carola Harthoorn
Ja
Nee
Vlissingen
Zeeland
Nederland
Gemengd koor. Zingt geestelijke liederen
Zaterdag 1 juni
Religieus